E.I.A/ S.E.A

* oznámení, dokumentace a posudky dle. zák. č.100/2001 Sb. v aktuálním znění
* monitoring a posuzování stavu životního prostředí
* odborný posudek hodnocení vlivu na životní prostředí ve smyslu zák. ČNR č.388/1991 Sb. respektive směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ŽP ČR

Hluk
* měření a hodnocení vlivu hluku v životním a pracovním prostředí
* návrhy ochranných pásem, hlukové studie, odborné posudky, protihluková opatření

 

                                               

Copyright © 2023. Všechna práva vyhrazena.
www.ecomost.cz
Designed & Programmed by www.online4u.cz - webdesign, tvorba www stránek, tvorba internetových obchodů