O FIRMĚ

Firma ECOMOST s.r.o. byla založena v roce 1995. Zakladatelem firmy je Ing. Eduard Stöhr. Činnost firmy je od počátku směrována do především oblasti problematiky hluku.

Firma vstoupila na trh velmi úspěšně a velice rychle získala dobré jméno u zákazníků v celé České republice. Většina těchto zákazníků se postupně stala zákazníky stálými, což vedlo k dalšímu dynamickému vývoji společnosti. V současné době je Laboratoř „Měření hluku ECOMOST“ autorizována podle zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Mimo měření hluku je zákazníkům nabízen kompletní servis v oblasti problematiky hluku, tj. od hlukových studií k projektovaným stavbám, výpočtům v oblasti stavební akustiky, komunálního hluku, analýzy zdrojů hluku a přenosových cest hluku až po konkrétní návrhy protihlukových opatření.

Dále firma provádí kontrolu při realizaci protihlukových opatření, případně zastupuje zákazníky při jednáních s orgány státní správy ad. Kromě všech uvedených činností je možno zákazníkům nabídnou i zpracování znaleckého posudku znalcem v oboru „Měření a hodnocení hluku v životním a pracovním prostředí“.

Sídlo firmy naleznete v ulici Jana Vrby 1717/5 v městě Most.

Nabídka služeb

Nabídka komplexního řešení problematiky hluku

Posuzování

* měření a hodnocení vlivu hluku v životním a pracovním prostředí
* návrhy ochranných pásem, hlukové studie, odborné posudky, protihluková opatření

Měření

- měření a hodnocení hlučnosti v pracovním prostředí z hlediska platných hygienických předpisů (časové snímky, hluková expozice, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, kategorizace pracovišť) - měření hlučnosti jednotlivých zdrojů hluku z hlediska technických norem
- měření přenosu hluku - možnost současného měření na třech místech
- měření hlučnosti v životním prostředí - možnost současného měření na třech místech (komunální hluk - silnice, železnice)
- měření doby dozvuku

Měřené veličiny

- hladiny hluku A, C, L, oktávová a třetinooktávová analýza hluku, LAeq, LEPd , LAE, statistické hodnoty hladin hluku L1 , L10 , L90 ,libovolnou hladinu Lx , distribuce a kumulace hladin, časový záznam a další

Výpočtově

- návrhy ke snížení hluku v pracovním prostředí - od ideových až po výkresovou dokumentaci
- návrhy na snížení hlučnosti jednotlivých zdrojů hluku - od ideových až po výkresovou dokumentaci
- návrhy a výpočty protihlukových stěn, valů, krytů zařízení ap.
- odborné posudky vlivu hluku na životní prostředí včetně návrhů na snížení vlivu jednotlivých zdrojů
- studie vlivu hluku z projektovaných staveb na životní prostředí jako podklad pro územní rozhodnutí, stavební povolení ap.
- návrh a realizace akustických úprav vnitřních prostor

Reference

V letech 1995 až 2023 byli mimo jiné našimi klienty

EAST - WEST TRADING s.r.o., LINDE-KCA-Dresden.GmbH, SCA PACKAGING s.r.o., ČKD Praha DIZ a.s., Chemopetrol a.s., LIDL ČR v.o.s., Schoeller Litvínov k.s., InProjekt Louny s.r.o., CHEMOPRAG s.r.o., SCES Group s.r.o., WindEnergie s.r.o., Sokolovská uhelná a.s., ORGEZ a.s. Brno, PK Ústí st.p., S.A.F. Praha s.r.o., Rádlo Frýdlant n. O. s.r.o., INGPRO Ústí n.L. s.r.o., Hortim s.r.o. Brno, ORGREZ a.s. Brno, SIU Liberec, Energoprojekt a.s. Praha, Metroprojekt a.s. Praha, Liapor Vintířov a.s., TERMO a.s. Dalkia a.s., MULTITECHNIK s.r.o.. Chomutov, Xaverov a.s., EKOAUDIT s.r.o. Brno, IN. ORG spol. s r.o. Praha, AGP s.r.o. Liberec, Viessmann spol. s r.o., BETONSTAV PSV, s.r.o., PCG s.r.o. Praha, CHEMING a.s., KRR architektura s.r.o. Praha, SINGS – Ing. Jan Straka, GREBNER proj. a inž. kan. spol s r.o. Praha, Demorecykla s.r.o., Holcin (Česko) a.s., SITA CZ a.s., ABB Lummus Global s.r.o., HUTMENT Trust a.s., HP-Pelzer k.s., Jaroslav Třešňák – Horova, Tarmak CZ a.s., Casta a.s., REGRA PLAST spol. s r.o., Procter&Gamble – Rakona s.r.o., Investorsko inženýrská a.s., Liberec, ATELIER 800 spol. s r.o., České Budějovice, AGC Automotive Czech a.s., CZECHDEVELOPMENT.CZ s.r.o., GROUP D’ETUDES DE REALIZATIONS IMMOBILIERES ( GERIM ), Atelier A Brno s.r.o. , FARQUHAR HOLDING a.s. , VARIA s.r.o., Dalkia Kolín a.s., PLP a.s., KOVODEMONT CZECH a.s., Nejdecká česárna vlny a.s., United Energy a.s., ŘSD a řada měst a obcí.

Kontakty

ECOMOST s.r.o.

IČO:64048683 DIČ:CZ64048683

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka 9620

Provozní doba

Po – Pá 9:00 – 16:00 hod nebo dle dohody

tel: +420 602 417 067

e-mail: ecomost@ecomost.cz , stohr@ecomost.cz